Tag: 301

Różne przekierowanie typu 301, 302, 303
czyli:
301 – Stałe przekierowanie
302 – Tymczasowe przekierowanie
303 – odpowiedź znajduje się pod innym adresem