Pomocy szukam

GIT / Linux: Jak wyświetlić na bieżąco aktualny Git Branch w Terminalu?

Programiści framework-a Laravel czy innych framework-ów np. też Symfony, często używają Terminal np. w Linux bash oraz system kontroli wersji GIT, ale też inni, którzy używają GIT-a i Terminala, muszą często sprawdzać lub pamiętać, w której Gałęzi (tj. Branch-u) się znajdują.

Aby sprawdzić, na którym Branch aktualnie się znajdujemy, trzeba użyć np. polecenia git branch i pokazuje się lista gałęzi jakie mamy u siebie, np.

Stan bez dodatku
Stan bez dodatku

Odpowiedź i rozwiązanie:

Aby uzyskać efekt, w którym w poleceniu wiersza dostaniemy odpowiedź na jakim aktualnym branch-u (gałęzi) pracujemy lub znajdujemy to wystarczy, wpisać a najlepiej skopiować do pliku konfiguracyjnym Terminala Bash poniższą kod skryptu (dla Ubuntu, plik znajduje się w katalogu domowym pod nazwą pliki .bashrc – kropka z przodu oznacza, że plik jest ukryty):

#aby GIT byl ladny
parse_git_branch() {
git branch 2> /dev/null | sed -e ‚/^[^*]/d’ -e ‚s/* \(.*\)/(\1)/’
}
if [ „$color_prompt” = yes ]; then
PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[01;31m\]$(parse_git_branch)\[\033[00m\]\$ ‚
else
PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w$(parse_git_branch)\$ ‚
fi

w miejscy zamiast aktualnego który tam się znajduje, czyli:

if [ „$color_prompt” = yes ]; then
PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\[\033[01;32m\]\u@\h\[\033[00m\]:\[\033[01;34m\]\w\[\033[00m\]\$ ‚
else
PS1=’${debian_chroot:+($debian_chroot)}\u@\h:\w\$ ‚
fi

a efekt będzie widoczny, jak poniżej

Stan z dodatkiem
Widoczny efekt z dodatkiem

Witać, że w wierszu poleceń w nawiasie widzimy aktualny branch 😀
jest to bardzo pomocne, gdyż nie trzeba zastanawiać się czy jesteśmy w dobrej gałęzi GIT-a czy nie 😉
Mi to bardzo pomaga w programowaniu czyli w Laravel-u, gdzie często używa się terminala, ale też tworze różne gałęzie w GIT, rozkładając dane funkcjonalności w osobnych Branch-ach.

Zapraszam do komentowania, uwag itp. Nie jestem pisarzem (chyba że „pisarzem” programistyczny piszący kody w PHP i Laravel-u), więc jak coś jest nie zrozumiałe to daj znać a poprawię tak aby było zrozumiałe 😉
Na podstawie ww przykładu, możesz zawsze stworzyć swój script bash-owy.

Skrypt działa zawsze gdy w katalogu rodzica jest zainicjowany GIT, wyście poza katalog będzie wyświetlać bieżący katalog 🙂

Źródło pomocy: https://askubuntu.com/questions/730754/how-do-i-show-the-git-branch-with-colours-in-bash-prompt

1 comment on GIT / Linux: Jak wyświetlić na bieżąco aktualny Git Branch w Terminalu?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

eighteen − 2 =